EUREKA groepsopvang - UNIEK OPVANGCONCEPT!


Eureka
verwelkomt u en uw
hartendiefje(s)!


                                   
 
                                  
EUREKA....ik heb het gevonden,
            ....een opvangconcept dat de noden
            en behoeften van jou en je kindje(s)
            kan verwezenlijken.
EUREKA is een zelfstandige groepsopvang en staat onder toezicht van Kind en Gezin.
 
Kind & Gezin heeft ons een attest van toezicht toegekend voor voorschoolse én buitenschoolse opvang.
 
Volgens Zorginspectie hebben we een infrastructuur om 22 kindjes op te vangen, doch kiezen we heel bewust voor 17 opvangplaatsen. We willen ieder kind " meer ruimte " geven.
 
EUREKA is daarom ingericht om 17 kindjes veilig en wel te laten spelen, verzorgen en slapen. Ook de ruime tuin is voor 17 kindjes een aangename speel-en ontdekkingsplek.
 
UNIEK omdat we;
- meer dan 12 uren per dag open zijn (zo nodig)
   (5.30u-19u)
- flexibele opvang hanteren, wisselende werktijden respecteren.
- geen minimum aantal opvangdagen vragen.
- dagelijks begeleiding van een ervaren
  verpleegkundige hebben.
- 47 weken geopend zijn.
- tijdens schoolvakanties opvang voorzien tot 6j
- nabij een kleuter-en lagere school gelegen zijn
- een SMILEY  :-) certificaat voor hygiëne en voedselveiligheid behaalden.
                       
                    Maak gerust vrijblijvend een afspraak
                            om eens een kijkje te nemen.

 
 
 
Website Builder mogelijk gemaakt <br/>door  Vistaprint
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint